Bilinmeyenleriyle Galata Kulesi

İçinde büyük bir tarihi saklayan İstanbul’un göz bebeği olan Galata Kulesi malumunuz herkes tarafından bilinmektedir. Uzun bir geçmişten bu yana birçok amaçla kullanılan Galata Kulesi, birçok milletin etkisi ile günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

İşte 2 imparatorluk görmüş Galata Kulesi’nin Bilinmeyen Yönleri

galata kulesi

1. Galata Kulesinin kimin emriyle yaptırıldığı hakkında net bir bilgi yoktur. Ele geçen kaynaklarda eserin 500 lü yıllarda – kabul edilen görüşlerden birine göre – I.Anastasios (veya Justinianus) tarafından fener ve gözetleme kulesi olarak, askeri amaçlarla hizmet vermesi amacıyla yaptırıldığıdır.

Galata_Kulesi_eski_Istanbul-4

2. Galata Kulesi dünyanın bilenen en eski kuleleri arasında yer almaktadır. İki büyük imparatorluk görmüş ve farklı amaçlarla kullanılmıştır. 4. haçlı seferi sırasında tahrip olmuş ve hasar görmüştür. 1350’li yıllarda Cenevizliler tarafından  yeniden onarılmıştır. Onarımı sırasında dönemin Osmanlı padişahı I. Murat maddi yardımda bulunduğu için bir rivayete göre Cenevizliler tarafından Murat kulesi adı verildiği de söylenmektedir.

Galata kulesi esir

3. 1500 Yıllık bir tarihe şahitlik eden Galata Kulesi, Osmanlı Devleti tarafından muhafaza edilmiş ve çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. 16 yy’da Hapishane olarak kullanılmış. Estetik ve sanatsal açıdan değersiz olan bu görevini III.Murat döneminde Rasathane olarak devam ettirmiş. 17.yy’a gelindiğinde ise İstanbul’da peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle yangın gözetleme ve haber verme kulesi amacıyla kullanılmıştır.

hezarfen ahmet çelebi

4. Galata kulesini anlatıp da Hezarfen Ahmet Çelebi‘den bahsetmezsek olmaz elbette. Evliya çelebinin eserinde geçen bilgiye göre 1609-1643 yılları arasında yaşamış Osmanlı bilim adamlarından olan Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Kulesin’den Üsküdar doğancılara İstanbul boğazından sırtına taktığı kanatlarla havada süzülerek 3358  metrelik bir uçuş yapmıştır. Bu nedenledir ki Galata denince ilk akla gelenlerden biri Hezarfen’dir. Bu uçuş hakkındaki tek bilgi Evliya Çelebinin seyahatnamesinde mevcuttur.

galata kulesi

Aldığı bir çok tahribatlara rağmen 1965 yılında yeniden restore edilen Galata kulesi Haliç sırtlarında halen İstanbul’un bir incisi olarak Türk tarihindeki eşsiz yerini korumaktadır.

Yazar Hakkında

Enes Ünlü

Enes Ünlü

Sakarya üniversitesin'de Tarih bölümü okumaktayım..
Tarih alanında makaleler yazıyorum

Yorum Yaz