Çin Seddi Değil Hint Seddi

Tüm canlılarda olduğu gibi insanoğlu da doğası gereği kendini doğal ve yapay tehlikelerden korumak için adımlar atar, önlemler alır. Bu adımlar ve önlemler kimi zaman kendi vücuduyla verilen kısmen geçici tepkiler olurken; kimi zamanda onu diğer canlılardan ayıran ve dünyayı şekillendirme gücü veren aklı sayesinde uzun soluklu ve boyutları kendini aşan yapılar şeklinde olmaktadır. Bu yapılardan biri kalelerdir. Günümüzde teknoloji temelli uzaktan kontrole dayalı silahların gelişimiyle artık kaleler her ne kadar askeri açıdan önemini kaybetmiş ve tarihin buhranlı zamanlarından kalan canlı bir tarih simgesi haline gelmişse de; zihnimizde kale deyince uyanan savunma, silah, savaş imgeleri her daim zihnimizde kale ile eş anlamlı olarak yer etmektedir. Yine kaleler savaşların bir sembolü olduğu gibi insanoğlunun göçebelikten yerleşik bir hayata geçişinin de bir sembolüdür. Eken, biçen, duvar ören insanoğlu saldırılar karşısında kaleleri inşa etmekten geri durmamıştır. Kaleler elbette yeryüzüne yapı olarak evrensel bir şekilde yayılmışlar; fakat dünyanın dört bir yanında sayısız farklılıklar içinde yerleşen insanoğlu kalelerini inşa ederken coğrafyalarını kültürlerini kalelerine yansıtmayı ihmal etmemişler ve böylece uzunlukları, biçimleri birbirinden farklı birçok kale ortaya çıkmıştır.

Kumbhalgarh Kalesi ve onun uzun surları ise bir hayli ilgi çekicidir. Çünkü kalenin surları uzunluğu Çin Seddi’nden sonra ikincidir. Yani bu surlar Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun duvarlarıdır. İsim olarak da Büyük Hint Seddi olarak anılmaktadır.

Hint Seddi

Kumbhalgarh Kalesi ve Büyük Hint Seddi, Hindistan’ın kuzeybatısındaki Racastan Eyaleti’nin Rajsamand bölgesi  sınırları içerisinde yer alır. Kale 1419-1468 yılları arasında yaşamış olan Mewar Devleti’nin kralı Maharana Kumbha tarafından yaptırılmış olup duvarların yapımı ise bir asırdan fazla sürmüştür. Halk arasında söylenenlere göre bu duvarlar yapılırken Maharana Kumbha gece çalışan işcilere ışık sağlamak için 50 kg yağ ve 100 kg pamuk yakarmış.

Zaptedilemeyen Bir Set: Hint Seddi

Surlar ve kale su kıtlığı gibi hayati bir sebepten dolayı sadece bir kez düşman girişine izin vermiş ve bunun dışında hiçbir zaman zaptedilememiştir. Hatta Moğollar bile buraya saldırıp başarısız olmuşlardır. Halk ise o zamanlar -günümüz öncesi-bu durumu Banmata’nın ruhunun kaleyi ve surları koruduğuna ve bu sebepten kalenin aşılmaz olduğuna bağlarmış. Kale 1100 metrelik bir tepe üzerine ve surlarda bu tepenin yamaçları etrafına inşa edilmiştir. Kalenin duvarları ya da Büyük Hint Seddi duvarları 36 km boyunca uzanır.(Uzunluğu 6000 km’yi bulan Çin Seddi’nin yanında oldukça hafif kalmakta gibi.) Duvarların kalınlığı 4,5 ile 7,5 m arasındadır. Söylentiye göre bu duvarların arasında sekiz tane at yan yana koşabilirmiş. Duvar; kaleyi ve içerisindeki 360 tapınağı korur. Ayrıca kale surları da dış kesimde düz bir hat halinde uzanmayıp birbirine mesafeli olarak oval olarak inşa edilmişlerdir.

2013’de UNESCO tarafından Hint Seddi sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

 

Büyük Hint Seddi

Hindistan Büyük Hind Setti

Hint Seddi - Etkili Yazar

Hind Seddi Resim

Yazar Hakkında

Ahmet Suat

Ahmet Suat

Mesleki olarak coğrafya bilimi ile uğraşmaktayım. Ve bunun yanında her zaman meraklısı olduğum genel kültür ile ilgili ufak şeyler karalamaktayım....

1 Comment

Yorum Yaz