Sanayi ve sanayileşme modern dünyanın karakteristik özellikleridir. Dünya, özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte gittikçe endüstrileşmeye başlamış ve Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar ki süreçte sanayi, yapıları ve ürünleri gittikçe daha çok yaygınlaşmaya, daha çok alan kaplamaya başlamış ve en büyük hedefleri ilerlemek, gelişmek olan devletlerin merkezine sanayileşme kavramı yerleşmiştir. Hızla yayılan sanayileşme ve onun yaşam biçimi olan şehirler gittikçe bünyesinde daha çok insan barındırmaya başlamış ve iş yaşamı gerek hizmet gerekse sanayi sektörü olarak toplumda egemen olmaya başlamıştır. Bu egemenlik neticesinde tatil, dinlenme gibi kavramların eşliğinde turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Ve böylece aslında sanayileşme ve onun getirdiği yoğun iş yaşamı yansımasıyla vücut bulan turizm, özellikle 20. yy’ın ikinci yarısıyla büyük bir atılıma girmiş, her geçen gün iyileşen işci haklarıyla büyümesini sürdürerek büyük bir gelir kapısı durumuna gelmiştir. Önceleri kısa mesafeleri kapsayan turistik faaliyetler, kara, hava, deniz gibi ulaşım araçlarının büyük bir hızla gelişimi neticesinde kıtaları aşar hale gelmiş ve bunun yanında turizm kaynakları da gittikçe artarak büyük bir çeşitlilik barındıran bir sektör haline gelmiştir.

Günümüzde dağcılık, kış turizmi, termal turizmi, kuş gözlemciliği gibi çok farklı alanlarda turizm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Ancak gittikçe şehirlerin büyümesinden ve şehir yaşamından sıkılanlar ve elbette bizlerin gerçek ve tek dayanağı olan tarımın, toprağın hasretinde ve öneminin bilincinde olanlar; şehirleri, işleri, yerleşik yaşamlarını terk etmeden kır yaşamının; tarımla, toprakla iç içe bir yaşamın içinde olmanın bir yolunu bularak bu alanda bir turizm kolunun temellerini atmışlardır: TaTuTa.

TaTuTa, Buğday Derneği tarafından yürütülen “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” projesinin kısa adıdır. TaTuTa; Tarım-Turizm-Takas kelimelerinin ilk iki harflerinin kısaltmasıdır. Projenin kapsamında ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelere mali destek ve gönüllü işgücü sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek, tükettiğimiz ürünlerin kaynağını, çiftliklerdeki yaşam koşullarını tanıtmayı ve de bilgi ve işgücü takası yapmayı sağlamak bulunmaktadır. Bu amaçla projeye dahil olanlar tarım çiftliklerine teknik bilgilerini verip karşılığında da yiyecek ve barınma almaktadırlar. Ancak buradan sadece teknik bilgiye sahip olanlar katılabilir gibi bir algı oluşmasın çünkü bu tür bir katılımın yanında sadece çiftlik evinde kalınıp tarım işlerinde yardım edilebilmekte ve bu şekilde belirli sürelerde özlemi duyulan kırsal hayatın tadına varılmakta; şehrin stresi geri bırakılarak toprakla, doğayla, kır insanıyla vakit-tatil geçirilmekte ve hasret giderilmektedir.

9257

TaTuTa projesi klasik deniz-kum-güneş tatili dışında bir şeyler yapmak isteyen, ekolojik tarım bilincine sahip yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başarmış ve bu ilgi gün geçtikçe de artmaktadır. 2003’de 25 çiftlik ile başlayan proje, bugün Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış 80’den fazla çiftlikle yoluna devam etmektedir. TaTuTa çiftliklerinin temelinde ekolojik yaşam bilinci düşüncesi yatmaktadır. Bütün çiftliklerin amacı yöresel ve doğal olanı yaşatmak, yaşamsal değerleri sonraki nesillere aktarmak. Çiftliklerde gönüllü ya da misafir olarak konaklanabiliyor. Gönüllü; işgücü, bilgi ve tecrübe sağlayarak çiftlikte gönüllü olarak çalışan ve bunun karşılığında yemek ve barınma çiftlik tarafından karşılanan kişi iken, misafir ise çalışma zorunluluğu olmayan ve masraflarını çiftliğe ödeyen kişidir.

tatuta çiftlikleri

TaTuTa çiftlikleri….

TaTuTa‘nın klasik tatillerden farklı olan bir diğer önemli yönü de bizi “doğada acaba bizim rolümüz ne” gibi yapıcı sorulara sürükleyerek, doğa bilinci artırmasıdır. Yine şehir hayatının bir klasiği olan “Ye, iç, tüket ve gerisini düşünme!” kalıbı geride bırakılmakta, bir yandan tatil yapıp bir yandan da binbir zorlukla ürününü yetiştiren çiftçiye de katkıda bulunulmaktadır.

Daha fazlası: http://www.tatuta.org

tatuta

090711_ha_tatil1

 

Yazar Hakkında

Ahmet Suat

Ahmet Suat

Mesleki olarak coğrafya bilimi ile uğraşmaktayım. Ve bunun yanında her zaman meraklısı olduğum genel kültür ile ilgili ufak şeyler karalamaktayım....

1 Comment

Yorum Yaz