SEÇİM EKONOMİSİ

Bu yazımız da seçimlerin ekonomi üzerindeki etkilerini kısaca ele alacağız. Bilindiği üzere Türkiye Genel Seçimlerinden sonra döviz, ekonomi üzerindeki baskısını gizliden gizliye hissettirmeye başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil gelişmekte olan ülkelerin secim zamanlarında uyguladıkları iktisat politikalarının çoğunda görülmektedir. Seçim zamanlarında iktidar da olanların tekrar seçilmek için uyguladıkları iktisat politikaları ne yazık ki ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Bunlardan en belirgin olanı faizlerin artmasıdır. Faizlerin artması yatırımları azaltır. Yatırımlar azalınca istihdam daralır ve işsizlik artar. Düşük gelirli grup iş bulamamak , yüksek gelirli grup ise daha önceki tasarruflarını kullanmak zorunda kalır. Bunun altında yatan sebep ise ‘tekrar seçilebilmek arzusu’. Seçimlere kadar seçmenlere ekonomi üzerindeki baskıyı en aza indirip memnun etme çabasıdır. Ama bu ekonomi üzerindeki olumsuz faturayı ne yazık ki secimlerden sonra görüyoruz . Bu olumsuzluklardan biraz bahsedecek olursak en belirgini ‘devlet yardımları’ dır. Seçimlere az zaman kala iktidar ve muhalefet partilerinin oy almak için yaptıkları (tabiri caizse makarna yardımı) karşılıksız yardımlar olumsuz etki doğurmaktadır. Sonuç olarak Ekonomiyi seçilmek için bir araç olarak değil de ülkeyi kalkındırmaya yönelik bir amaç uğruna kullanmak daha faydalı olacaktır.

Yazar Hakkında

Serbest Kürsü

Serbest Kürsü

1 Comment

Yorum Yaz