Kardeşlik Köprüsü: Hasret ve Umut

Orta Asya, Türkistan, Anadolu terimleri Türk kültür coğrafyasının içinde zihinlerde destanlarla, mücadelelerle, her karışındaki anıları ve izleriyle yer etmiş isimlerdir, yer isimleridir, mekanlardır. Bu geniş coğrafya içerisinde sırtların dayandığı dağlardan, aşılmayan surlara; on günde yapılan köprülerden pusuların kurulduğu yamaçlara kadar her yer bu coğrafyanın insanı için gören gözlerin dalıp gittiği, düşüncelerin anlatılanların okunanların canlandığı bir hatıradır. Ama maalesef bu geniş coğrafya günümüzde sınırlarla bölünmüştür, parçalanmış, farklı farklı devletler peyda olup farklı farklı kimlikleriyle insanlar birbirinden ayırt edilir olmuştur.

“Bir millet iki devlet” olarak nitelenen Türkiye-Azerbaycan ya da Türk-Azeri dostluğu da aradaki sınırlara rağmen devam etmekte, her fırsatta övüle övüle süregelmektedir. Malum günümüzde Türkiye’nin Azerbaycan ile ilgili doğrudan bir sınırı yoktur. Ama Azerbaycan‘a bağlı Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantı sağlanmaktadır. Bu sınırda; sınırı oluşturan çoşkun Aras Nehri’nin üzerindeki Dilucu sınır kapısıyla olur.

Hasret Köprüsü

Dilucu sınır kapısı Türkiye ve Azerbaycan’ı bir köprü ile birbirine bağlar. Sınırın bizim yakamızda Hasret; sınırın öte yakasında ise Umut Köprüsü olarak bilinen bir köprü ile. Hasret demişiz çünkü dostla, tarihle, hatırayla, canyoldaşıyla hasretimizi gidermiş; umut demişler çünkü eski ekmek kapısı, eski dostlar ile tekrardan bağlantı sağlanmış ve umutların artmasını sağlamıştır.

Hasret Köprüsü 28 Mayıs 1992’de Süleyman Demirel ve Haydar Aliyev’in iştirakiyle açılmıştır. Açılan köprünün Türk ve Nahçıvanlılar üzerinde uyandırdığı sevinç, coşku, heyecan çok fazlaydı. Bir asra yakın bir ayrılığın özleminin insan ruhunda uyandırdığı bir sevinçti. Köprü yalnızca Türklerle Azeriler arasındaki bir asırlık özlemi gidermekle kalmamış aynı zamanda Nahçıvan’ın son yıllarda büyük kalkınmasına olanak sağlayan ekonomik açılımı kolaylaştırmıştır. Demirel olayın sadece köprü açılışından ibaret olmadığını yetmiş yıldır birbirinden ayrı kalan insanların hasret gidereceğini belirtmiş, Türk ulusunun iki ailesinin kucaklaştığını belirtmiştir.

aras nehri hasret

Yazar Hakkında

Ahmet Suat

Ahmet Suat

Mesleki olarak coğrafya bilimi ile uğraşmaktayım. Ve bunun yanında her zaman meraklısı olduğum genel kültür ile ilgili ufak şeyler karalamaktayım....

Yorumlar

Yorum Yaz